Fond na podporu umenia zjednodušil podmienky podávania povinných potvrdení k zmluve

12.01.2017 10:49

Pri podávaní povinných potvrdení k zmluve postupujte podľa týchto inštrukcií:

1. O viacerých žiadostiach jedného žiadateľa bolo rozhodnuté v jednom termíne: Žiadateľ predloží potvrdenia len v jednom origináli alebo overenej kópii. 

2. O viacerých žiadostiach jedného žiadateľa bolo rozhodnuté v odlišných termínoch: V prípade, že nám daný žiadateľ už predložil povinné potvrdenia, nie je povinný ich opätovne predkladať, ak požadované potvrdenia nie sú staršie ako tri mesiace ku dňu, kedy doručí do kancelárie fondu akceptovaný (podpísaný) návrh zmluvy.

Zdroj: FPu