Fondy: Pre V4 je podstatná rekonštrukcia ciest nižších tried

08.11.2013 10:35
Zástupcovia krajín Vyšehradskej štvorky diskutovali o príprave implementácie štrukturálnych fondov EÚ v ďalšom období. Zatiaľ čo na východe Slovenska otvorili rýchlostnú cestu financovanú z Kohézneho fondu, peniaze z EÚ je podľa V4 treba použiť aj na rekonštrukciu ciest nižších tried.
 

Nutnosť čo najúčinnejšieho čerpania finančných zdrojov Európskej únie zdôraznil včera (7.11.) podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny na neformálnej schôdzke predstaviteľov krajín Vyšehradskej štvorky, ktorú zorganizovali v Budapešti.

Podľa tlačovej agentúry MTI Vážny vyhlásil, že hoci sa úroveň rozvoja jednotlivých krajín V4 líši, zhodli sa na tom, že krajiny sa pokúsia presadzovať svoje spoločné záujmy.

Poľská ministerka podčiarkla v rámci pripravovaného rozpočtu Európskej únie (2014-2020) význam podpory programov inovatívneho rozvoja, ako aj podporu malých a stredných podnikov. Podľa slov štátneho tajomníka českého ministerstva pre miestny rozvoj Daniela Brauna všetky krajiny V4 potrebujú investície do infraštruktúry.

Maďarský štátny tajomník ministerstva národného hospodárstva zodpovedný za hospodársku stratégiu Zoltán Cséfalvay poukázal na to, že pre všetky štyri krajiny je dôležitá otázka rekonštrukcie ciest nižších tried. Európska únia sa podľa jeho slov tomuto bráni, ale V4 to považuje za neoddeliteľný základ rozvoja hospodárstva.

Kohézny fond: Nový úsek R4 otvorený

Včera bol zároveň na východe Slovenska slávnostne otvorený úsek  rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť, ktorého výstavba začala v septembri 2010. Zástupcovia slovenskej vlády i regiónov veria, že zabezpečí rýchle a bezpečné spojenie Košíc s Maďarskom a zatraktívni celý región z pohľadu investorov a prepravcov.

Celkové stavebné náklady na projekt boli 78 miliónov eur, z toho viac ako 50 miliónov eur pokryli prostriedky z Operačného programu Doprava. Financovanie formou nenávratného finančného príspevku z OPD bolo v pomere 85 % z Kohézneho fondu a 15 % zo štátneho rozpočtu.

Pôvodne mala byť stavba dokončená začiatkom tohto roka. Časový sklz ale spôsobil rozsiahly archeologický výskum v mieste plánovanej trasy. V lokalite boli objavené nálezy z mladšej doby železnej.

Minister dopravy Ján Počiatek uviedol, že rezort vedie intenzívny dialóg s maďarskou stranou s cieľom urýchliť dostavbu diaľnice zo slovensko-maďarských hraníc do Miškovca, vďaka čomu by vzniklo kvalitné a rýchle cestné prepojenie Košíc s Budapešťou.

Zdroj: EurActiv/TASR