Formuláre žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014

31.07.2013 13:22

Vážení žiadatelia, v súvislosti s avizovanou zmenou zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si vás Environmentálny fond dovoľuje informovať o zverejnení elektronických formulárov žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014.

Všetky uvedené formuláre sú vo formáte PDF a sú vám k dispozícii tu

Spolu s formulármi Environmentálny fond zverejňuje aj Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2014, ktorej súčasťou je aj podrobný Manuál pre vypĺňanie elektronických tlačív žiadosti o podporu formou dotácie a pokyny pre predkladanie a vypĺňanie príloh žiadosti o podporu. Spomínaný dokument je vo formáte PDF a je vám k dispozícii na stiahnutie tu.

V súvislosti s novelou zákona upozorňujeme žiadateľov o podporu z Environmentálneho fondu, že žiadosti o podporu predložené po 01.08.2013 musia byť v súlade s novelizovaným znením zákona. Podmienky predkladania žiadosti o podporu z Environmentálneho fondu, v zmysle novelizovaného znenia zákona, sú uvedené v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2014.