Fotografická súťaž „Európa v mojom regióne“

02.07.2013 12:12

Na profile Európskej komisie v rámci sociálnej siete Facebook prebieha aj tento rok fotografická súťaž „Európa v mojom regióne“, ktorej cieľom je oceniť fotografie zachytávajúce zrealizované európske projekty. Súťažiť môžu všetci občania EÚ vo veku od 18 rokov. Stačí zaslať fotografiu projektu s dôkazom o financovaní zo zdrojov EÚ (t. j. súčasťou fotografie musí byť reklamná tabuľa, pamätná doska s informáciami o využití fondov EÚ a vlajkou EÚ) v termíne najneskôr do 23. augusta 2013. Na víťazov čakajú atraktívne a hodnotné ceny. Viac informácií o súťaži a podmienkach nájdete na https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573.