Generálna riaditeľka SEP MV SR sa zúčastnila na kongrese ITAP

17.11.2016 11:21

Ministerstvo vnútra, ktoré je v programovom období 2014-2020 riadiacim orgánom pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), plánuje v roku 2017 vyhlásiť 20 vyzvaní na národné projekty v hodnote 94,77 milióna eur. Aj o tom  hovorila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková na medzinárodnom kongrese ITAPA. Ten sa konal v dňoch 14. a 15. novembra v Bratislave.

Okrem vyzvaní na národné projekty pripravuje rezort aj jednu dopytovo-orientovanú výzvu pre samosprávy s alokáciou 11,44 milióna eur. Riadiaci orgán pripravuje tiež vyzvania pre ďalšiu sériu národných projektov. Tie však ešte len budú predmetom schvaľovania reformných zámerov. Naplánované sú aj ďalšie dopytovo-orientované výzvy. Všetky tieto výzvy a vyzvania sú v pláne do júla 2017.

ITAPA

Monitorovací výbor doteraz schválil pre Operačný program Efektívna verejná správa 33 zámerov národných projektov v celkovej sume 209 miliónov eur. Hodnotiaca komisia zas schválila 14 reformných zámerov národných projektov v sume 109 471 387,00 eur. „V utorok 8. novembra vyhlásilo ministerstvo vnútra ako riadiaci orgán pre OP EVS dve vyzvania na národné projekty, a to Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy a Optimalizácia procesov vo verejnej správe. V oboch prípadoch je žiadateľom aj prijímateľom rezort vnútra,“ vysvetlila generálna riaditeľka Sekcie európskych programov rezortu vnútra Adela Danišková. Ako dodala, ďalšie vyzvanie je už teraz vo finálnej fáze prípravy, pričom do konca roka by mali byť vyhlásené ešte tri.

ITAPA

Do konca roka 2016 plánuje riadiaci orgán vyhlásiť výzvy pre dopytovo – orientované projekty, ktoré budú zamerané na podporu neziskového sektora. Najbližšie to bude výzva pre mimovládne organizácie s alokáciou 15 miliónov eur. OP EVS podporí projekty, ktoré budú zamerané na podporu lepšej tvorby verejných politík, má pomôcť pri ich implementácii a monitorovaní. Cieľom je zvýšiť občiansku informovanosť a participáciu. Program podporí projekty, ktoré budú zahŕňať sieťovanie organizácií, ale aj vznik platforiem v témach a oblastiach týkajúcich sa fungovania verejnej správy. Rezort plánuje podporiť tiež také projekty, ktoré chcú posilniť spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami a samosprávou. Ministerstvo vnútra podporí aj verejné diskusie na témy týkajúce sa verejnej správy, vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám či monitoring a vyhodnocovanie služieb a aktivít verejných inštitúcií.