Grantový program Spojme sa pre dobrú vec otvorený

26.04.2016 12:01

- Radi by sme podporili tých, ktorí veria, že svet okolo nás môže byť lepší a snažia sa to ukázať. Grantovým programom Spojme sa pre dobrú vec chceme podporiť vaše užitočné nápady, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov a k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy.

Dlhodobo rozvíjame oblasť komunitného a regionálneho rozvoja, v rámci ktorej sme už zrealizovali dvanásť ročníkov grantového programu Šanca pre váš región. V roku 2016 prichádzame s novým programom, v ktorom kladieme dôraz na podporu aktívnych ľudí, všímavých voči druhým a svojmu okoliu, snažiacich sa prispievať k pozitívnemu dianiu v komunite, utužovaniu dobrých medziľudských a sociálnych vzťahov a podporujúcich vznik alebo udržateľnosť komunitných priestorov.

Vprograme Spojme sa pre dobrú vec vám dávame príležitosť získať finančné prostriedky do výšky 3 000 eur na jeden projekt. Celkovo sme vyčlenili 80 000 eur.  Uzávierka prijímania projektov je 19. máj 2016 do polnoci. Projekty musia byť predložené prostredníctvom elektronického formulára na https://nadaciaorange.egrant.sk/.

Rozhodne aj verejnosť

Odborná hodnotiaca komisia vyberie z podporených projektov 10 najzaujímavejších iniciatív do otvoreného online hlasovania. Prebiehať bude od 6. júna do 20. júna 2016 na našom facebookovom profile a zapojiť sa doň môže široká verejnosť. Trom projektom s najvyšším počtom hlasov vyrobíme krátke prezentačné video, ktoré bude slúžiť na ich ďalšiu komunikáciu, získanie nových podporovateľov či dobrovoľníkov.

Obrázok odstránený odosielateľom.Podrobnejšie informácie ku grantovému prgramu Spojme sa pre dobrú vec - výzva

Tešíme sa na skvelé nápady.

 Zdroj: Nadácia Orange