Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“

10.05.2017 18:15

Uzávierka: 2. jún 2017

Maximálna výška grantu: 2 000 eur

Prostredníctvom grantového programu „Vzdelanie = budúcnosť“ podporí Nadácia Volskwagen Slovakia projekty, ktorých zámerom je skvalitnenie vzdelávania detí v náhradnej starostlivosti (v detských domovoch, či profesionálnych rodinách). Zvýši tak ich šancu na lepšiu realizáciu sa v modernej spoločnosti a reálnom živote.

Cieľmi programu je podporiť:

·         interaktívne a inovatívne formy vzdelávania pre deti z detských domovov, predovšetkým v oblastiach dopravnej výchovy, techniky a nemeckého jazyka

·         spoluprácu s dobrovoľníkmi a komunitami

·         edukačné inovatívne projekty zamerané na rozvoj vlastnej individuality detí z detských domovov, ich zručností a lepšiu sebarealizáciu v reálnom živote

·         dlhodobé projekty zamerané na zlepšovanie prístupu k najmodernejším poznatkom a metódam vzdelávania

Detské domovy na Slovensku, vrátane profesionálnych rodín a organizácie spolupracujúce s deťmi v náhradnej starostlivosti tak môžu prihlasovať svoje projekty prostredníctvom online formuláru najneskôr do 2. júna 2017.

Viac info na odkaze.

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia