...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

HaZZ: Okresné riaditeľstvá vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

07.08.2013 11:09

K dnešnému dňu vyhlásilo 60 okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru vo všetkých ôsmich krajoch SR čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Za nedodržanie príkazu alebo zákazu pri činnostiach spojených so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom možno uložiť právnickej osobe pokutu do 16 596 eur. 
Pokarhanie alebo pokutu do 99 eur môže dostať fyzická osoba, ktorá sa dopustí priestupku, a až 331 eur ak priamo poruší vydané zákazy, čo sú prípady vypaľovania trávy, iných porastov či zakladania ohňa v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Zdroj: HaZZ

Copyright © TASR 2013