HLASOVANIE V SÚŤAŽI "NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS / VSP"

03.06.2014 14:59

Zapojte sa do hlasovania a rozhodnite o víťazovi fotosúťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS / VSP"!!

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 4. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2014", do ktorej miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá posielali fotografie do šiestich súťažných kategórií. MAS/VSP mali možnosť prezentovať svoje územie v obrazovej podobe.

Pre hlasovanie v jednotlivých kategóriách je potrebné kliknúť na názov danej kategórie a v nej následne dať hlas svojmu favoritovi. Hlasovať môžete v každej z kategórii, pričom jednej Vami vybranej fotografii môžete udeliť iba jeden hlas.

Hlasovanie bude možné do 30. júna 2014. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii. Fotografia s celkovo najvyšším počtom hlasov bude vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka súťaže.

Ospravedlňujeme sa za vniknutú chybu vo vodotlači na fotografiách: Súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2013“ namiesto názvu Súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2014“, ktorá sa už z technických príčin nedá odstrániť. Ďakujeme za pochopenie.

https://www.nsrv.sk/index.php?pl=4&article=784

Na fotografie sa vzťahujú autorské práva a nie je dovolené ich kopírovať a šíriť bez súhlasu autora fotografie.