Horizont 2020 výzvy

14.09.2016 07:08

Horizont 2020

Výzvy

Žiadať o financovanie a podporu budú môcť len malé a stredné podniky (ďalej len ,,MSP").

Nástroj MSP poskytne zjednodušenú a postupnú podporu. Svojimi tromi fázami zabezpečí celý inovačný cyklus. Prechod z fázy do fázy bude bezproblémový za predpokladu, že projekt MSP v predchádzajúcej fáze preukáže, že stojí za ďalšie financovanie. Zároveň bude každá fáza otvorená pre všetky MSP.

Tieto a ďalšie informácie o ďalších podporných službách pre MSP môžete nájsť tu.

Uzávierky 2016/2017:

- Fáza 1 (24.2.2016, 3.5.2016, 7.9.2016, 9.11.2016, 15.2.2017, 3.5.2017, 6.9.2017, 8.11.2017)

- Fáza 2 (3.2.2016, 14,4.2016, 15.6.2016, 13.10.2016, 18.1.2017, 6.4.2017, 1.6.2017, 18.10.2017).

Viac informácií o definícii malých a stredných podnikoch môžete nájsť tu.

  1. Projektový návrh k vedecko-výskumným projektom, ktoré vyžadujú účasť minimálne troch subjektov z troch členských krajín môžete nájsť tu:
  2. Projektový návrh – podnikateľský plán pre žiadateľov – malé a stredné podniky – Fáza 1 – grant vo výške 50.000,- EUR – môžete ho nájsť tu:
  3. Projektový návrh – štúdia uskutočniteľnosti pre žiadateľov malé a stredné podniky – Fáza 2 – grant vo výške 0,5 až 2,5 mil. EUR – môžete ho nájsť tu:

Všeobecné prílohy, ktoré upravujú pravidlá účasti môžete nájsť tu:

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky zverejnila na svojej internetovej stránke rady a odporúčania pre podávanie návrhov. Môžete ho nájsť na tomto odkaze, v spodnej časti strany vyznačenej žltou stranou.

Fáza 1:

Koncepcia a posúdenie uskutočniteľnosti

Fáza 2:

Výskum a vývoj, preukázanie, trhové uplatnenie

Fáza 3:

Obchodné využitie

Program Eurostars

Výzvy pre organizácie podporujúce inovatívne malé a stredné podniky

 

Výzva: HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-2017

Status výzvy:

výzva práve prebieha

https://h2020.cvtisr.sk/sk/veduce-postavenie-priemyslu/inovacia-v-malych-a-strednych-podnikoch/vyzvy.html?page_id=1897