Implementácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a predstavenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

08.09.2014 13:08

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na seminár Zhodnotenie implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a priority Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Súčasťou programu bude aj predstavenie Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020; Koncepcie rozvoja hydromelioračných sústav na Slovensku; Koncepcie podpory malých, mladých a rodinných farmárov a Štátny rozpočet na rok 2014 a príprava na rok 2015.

Semináre sa uskutočnia v nasledovných mestách:

Nitra, priestory výstaviska Agrokomplex – 12. september 2014

Prezentácia účastníkov je vždy od 8:15 hod.