Indikatívny harmonogram výziev do februára 2017

24.11.2015 08:29

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2015 až február 2016 a Indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2016 až február 2017 je zverejnený na internetovej stránke MV SR - https://www.minv.sk/?harmonogram-vyziev

Indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2015 až február 2016

Indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2016 až február 2017