Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (2017) verzia 3

28.06.2017 14:06

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2017, verziu 3.

Bližšie informácie: https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1111&navID2=1111&sID=43&id=11788