Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017

31.10.2016 19:03

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 31. októbra 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 1, ktorý nájdete v časti Výzvy/Harmonogram výziev.