Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2016 (Interreg V-A SK-CZ).

11.04.2016 10:00

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A SK-CZ zverejňuje indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2016.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2016 si môžete stiahnuť zo stránky (zasielame aj v prílohe e-mailu):

https://bit.ly/1N3oFPZ

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=251