Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020

11.05.2015 12:48

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že v časti zverejnila Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020.