Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 (verzia 2).

19.02.2017 20:14

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 (verzia 2).

indikativny_harmonogram_vyziev_na_predkladanie_ziadosti_o_nenavratny_financny_prispevok_z_prv_sr_2014-2020_na_rok_2017.docx (24181)

Dokument na stiahnutie:

- Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 – verzia 2 (https://bit.ly/2kUeSDb)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2g8Ej1y