Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 (verzia 3)

20.02.2017 11:12

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 (verzia 3).

indikativny_harmonogram_vyziev_na_prv_sr_2014_-_2020_na_rok_2017_verzia_3_.docx (24355)

Dokument na stiahnutie:

- Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 – verzia 3 (https://bit.ly/2kUeSDb)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2g8Ej1y