Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017.

02.02.2017 12:36

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017.

 

Dokument na stiahnutie:

- Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 (https://bit.ly/2kUeSDb)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2g8Ej1y