Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

18.12.2015 10:05

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na obdobie marec 2016 až február 2017. Harmonogram je dostupný tu. Súčasne bol aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2015 až február 2016, ktorý je dostupný:  https://www.nsrr.sk/aktualne-vyzvy/