Indikatívny harmonogram výziev na rok 2016

10.10.2016 14:45

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január 2016 až december 2016).
 
S dokumentom sa môžete oboznámiť tu:
https://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2016/