Indikatívny harmonogram výziev pre prioritnú os 1 Vzdelávanie na rok 2015

09.11.2015 14:14

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016).

S dokumentom sa môžete oboznámiť tu: https://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-pre-prioritnu-os-1-vzdelavanie-na-rok-2015/