Individuálne konzultácie pre žiadateľov v rámci 3. verejnej výzvy Interreg Europe

30.01.2017 19:00

Individuálne konzultácie pre žiadateľov v rámci 3. verejnej výzvy Interreg EuropePri príležitosti blížiaceho sa otvorenia 3. verejnej výzvy na predkladanie projektových zámerov, si dovoľuje Ministerstvo hospodárstva SR z pozície Národného orgánu, slovenským partnerom priblížiť možnosti čerpania finančných prostriedkov pre implementáciu ideí spolupráce medzi regiónmi Európy.

Tretia verejná výzva na predkladanie projektov Interreg Europe bude otvorená v období od 1. marca do 30. júna 2017.

Výzva podporí projekty v rámci 4 tematických cieľov, a to:

-  posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;

-  posilnenie konkurencieschopnosti MSP;

-  podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch a

-  ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.

Otázky, na ktoré ste nedostali odpoveď na www.interregeurope.eu, Vám môže pomôcť zodpovedať individuálna konzultácia.  Národné kontaktné miesto pre Interreg Europe, Vám v rámci dohodnutého stretnutia poskytne podrobnejšie informácie o programe a možnostiach zapojenia sa do pripravovanej výzvy. Termín si môžete rezervovať prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktu.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo hospodárstva SR

Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe

E-mail: interregeurope@mhsr.sk

www.mhsr.sk

Interreg Europe (PDF)