Infodni pre Interreg V-A Slovakia – Hungary Cooperation Programme

31.08.2016 10:23

Infodni pre Program Interreg V-A Slovakia – Hungary budú organizované v nasledovných termínoch:

6.9.2016 Šahy

7.9.2016 Bratislava

8.9.2016 Trnava

21.9.2016 Štúrovo

 

Bližšie info a možnosť registrácie na https://www.skhu.eu/calendar