Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP z Operačného programu Výskum a inovácie s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02.

15.07.2016 08:53

Dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Táto výzva predstavuje upravenú verziu výzvy s kódom OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-01, ktorá bola 18. mája 2016 zrušená.

V súčasnosti prebieha finalizácia dokumentácie predmetnej výzvy, pričom predpokladaný termín jej vyhlásenie je koniec mesiaca júl 2016, resp. začiatok mesiaca august 2016. Výzva bude označená kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 a zverejnená na webovom sídle www.opvai.sk.

Viac informácií nájdete v samostatnom dokumente na stránke (zasielame aj v prílohe e-mailu):

https://bit.ly/29AQmOi

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/29Hll02

final_-informácia-na-web-k-plánovanej-výzve-opvai-mh-dp-2016122-02.pdf (231867)