Informácia o čerpaní EÚ fondov k 31.05.2017

16.06.2017 14:30

Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (13 989,53 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 31.05.2017 schválené prostriedky vo výške 738,86 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 5,28%. 

 

Zdroj a viac info: https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1085https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1085