Informácia o dátume uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

15.02.2017 19:51

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie predlžuje dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA! O presnom dátume uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 Vás budeme informovať do konca tohto týždňa.