Informácia o možnosti prihlásenia sa do súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie

12.12.2014 11:12

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR už od roku 1998 každoročne organizuje súťaž Progresívne, cenovo dostupné bývanie, ktorej 17. ročník bol vypísaný v januári 2014 a jeho predmetom sú bytové budovy dokončené a skolaudované  na území  Slovenskej republiky v priebehu roka 2014.

 

Prihlášky do súťaže ministerstvo prijíma do 31. januára 2015.

 

Súťaž je vypísaná v nasledovných kategóriách:

  • bytové domy s úsporným riešením bytov,
  • rodinné domy,
  • formy bývania odlišného štandardu,
  • obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty.

 

Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných  riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby.

 

Prihláška do súťaže, súťažné podmienky a ďalšie informácie sú dostupné na internetovej adrese Ministerstva .

 

Bližšie informácie Vám poskytne odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja na číslach: 02/594 94 623, 02/594 94 726, prípadne elektronicky na e-mailovej adrese: 

eva.suraniova (zavinac) mindop.sk