Informácia o (ne) schválených dotáciách na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2016

06.05.2016 09:34

Na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bol k dotáciám na územnoplánovaciu dokumentáciu pre rok 2016 zverejnený:

- Zoznam schválených žiadostí – (súbor PDF, 3,13 MB) - https://bit.ly/24B32et

(dokument obsahuje Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods. 7 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2016)

- Zoznam žiadostí, ktorým nebola pridelená dotácia(súbor PDF, 162 kB) - https://bit.ly/1QTEzY8

(dokument obsahuje Zoznam žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá dotácia z dôvodu, finančného limitu (610 000,00 €) a z dôvodu, že žiadateľ nedosiahol dostatočný počet bodov + Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí + Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia dotácie podľa § 6 ods. 2 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí, t. j. žiadosti boli doručené na MDVRR SR po 28.02.2016)

Informácia a dokumenty boli zverejnené na stránke:

https://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110674