Informácia o procese tvorby značky krajiny

20.02.2015 12:17
Vláda SR na svojej 147. schôdzi 18. februára okrem iných materiálov prerokovala a vzala na vedomie:
 
Informáciu o procese tvorby značky krajiny a o jej implementácii do prezentačnej praxe subjektov štátnej správy
 
Obsah: