Informácia o schválených/neschválených žiadostiach - dotáciách na územnoplánovaciu dokumentáciu na rok 2017

10.05.2017 13:17

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo na svojej internetovej stránke:

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods. 7 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2017:

- https://bit.ly/2qpKOC1  

Zoznam žiadateľov, ktorým nebola pridelená dotácia:

- https://bit.ly/2q4QgXN

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2q4DoRN