Informácia o výzve – Zachovanie kultúrnych hodnôt (Raiffeisen banka)

06.10.2015 12:34

Prihlasovanie projektov:

od 1.10. do 30.11.2015

 Hlasovanie:

od 14.12. do 31.12.2015

 Vyhlásenie vybraného projektu:4.1.2016

 Kto môže žiadať o finančný príspevok?

- materské, základné a stredné školy,

- hudobné a tanečné krúžky pri základných školách alebo základných umeleckých školách, centrách voľného času či mestských alebo miestnych kultúrnych organizáciách,

- hudobné a tanečné telesá, spolky, kluby či skupiny,

- neziskové organizácie,

- mesto/obec.

 Aké sú kritériá pre výber 3 najlepších projektov, za ktoré môžu občania hlasovať?

Podporené môžu byť projekty zamerané na:

- materiálno-technické vybavenie (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín pod.),

- organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá z našej komunity, ako aj ich hostia,

- prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies z komunity.

 

Ako získať finančný príspevok 1 000 €?

Žiadať o finančný príspevok vo výške 1 000 € môžete v ktorejkoľvek pobočke Raiffeisen banky.

Je to jednoduché:

- S pracovníkom pobočky vypíšete jednoduchý elektronický formulár, v ktorom uvediete základné parametre svojho projektu.

- Tým sa projekt zaradí k projektom, z ktorých Raiffeisen banka v každej pobočke vyberie 3 najlepšie.

- Z nich si vyberú sami občania mesta projekt, ktorý získa 1 000 €. Stačí prísť zahlasovať do pobočky.