Informácia o zrušení výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

31.07.2020 13:08

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Integrovaná infraštruktúra si dovoľuje informovať, že dňom 29.7.2020 boli zrušené nasledovné výzvy na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier: