Informácie o zmenách na projekty TA

08.02.2017 08:29

Informácia o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-3 - Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1

 

Dátum: 07.02.2017

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc https://optp.vlada.gov.sk/ v záložke „Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené vyzvania“ je zverejnená „Informácia o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-3 - Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“.
Zoznam povinných merateľných ukazovateľov 4
Zmena_2 vyzvania TP_SC3

Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-1 - Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 1“

 

Dátum: 08.02.2017

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc https://optp.vlada.gov.sk/ v záložke „Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené vyzvania“ je zverejnená „Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-1 - Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 1“.
Zmena_4_vyzvania TP_SC1_mzdy CKO
Zoznam povinných merateľných ukazovateľov2