Informačné dni k procesu EIA s dôrazom na novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

26.02.2015 13:47

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektu EIA realizuje 6 školení - informačných dní k procesu EIA s dôrazom na novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Školenia sa konajú v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici, Žiline, Nitre a Bratislave (v období 24. 02. 2015 – 12. 03. 2015). Školenia sú určené hlavne pre volených zástupcov MÚS, zamestnancov stavebných úradov a odborov životného prostredia.

Bližšie informácie na: www.zmos.sk/projekt-eia.phtml?id3=94087.