Informačné semináre k Výzve na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

11.03.2015 11:54

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity p. Peter Pollák si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.  

Miesto:

Bratislava

Nitra

Prešov

Spišská Nová Ves

Rimavská Sobota

Dátum:

19. marec 2015

19. marec 2015

23. marec 2015

23. marec 2015

25. marec 2015

Čas:

09.00 – 12.00 h

14.00 – 17.00 h

09.00 – 12.00 h

14.00 – 17.00 h

11.00 – 14.00 h

Miesto:

ÚSVRK

Vajnorská 25

Bratislava

Okresný úrad Nitra, Štefánikova 69

Okresný úrad Prešov, Nám. mieru 3

Mestský úrad SNV, Štefánikovo nám. 1

Okresný úrad Rimavská Sobota

Nám. M. Tompu 2

4. posch., Veľká zasadačka

Zasadačka č. 64 (Veľká zasadačka)

Malá zasadačka, prízemie

Veľká zasadačka Mestského úradu

1. posch., Zasadačka

Cieľom informačného seminára je prezentovať výzvu č. USVRK-OKA-2015/000967 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Výzva bola vyhlásená 5. marca 2015 a termín na predkladanie žiadostí je 12. máj 2015. 

 Obsah stretnutia:

-          prezentácia výzvy na rok 2015 a jednotlivých aktivít podporovaných v rámci výzvy

-          vysvetlenia k prílohám a tlačivám spojených s výzvou

-          najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú v zaslaných žiadostiach

-          cieľ, popis situácie, udržateľnosť projektu

-          rozpočet projektu

-          formálna kontrola a povinné prílohy k žiadostiam

-          konzultácie.

Prosíme Vás o potvrdenie účasti najneskôr do 16. marca 2015, prostredníctvom návratky zaslanej e-mailom na dotacia.usvrk@minv.sk.

 V prípade otázok nás prosím kontaktujte mailom na dotacia.usvrk@minv.sk alebo telefonicky na 02 509 44967. Návratku nájdete tu.