Informačný deň v rámci programu spolupráce Interreg SK-HU

06.09.2016 10:25

POZVÁNKA od Regionálneho Informačného bodu pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko,  na Informačný deň pre žiadateľov, ktorý sa uskutoční dňa 7.9.2016 v Bratislave v priestoroch veľkej rokovacej sály Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava.

Seminár je určený pre všetkých záujemcov uchádzajúcich sa o čerpanie finančného príspevku v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU, počet účastníkov je však limitovaný, preto je potrebné sa registrovať. Môž

​ete tak urobiť vyplnením registračného formuláru na uvedenom linku: https://1drv.ms/xs/s!As3bXXu_RZV4gTihpRBQ58GRfrzD

Ak sa v danom termíne Informačného dňa nemôžete zúčastniť, budú prebiehať aj ďalšie semináre, dňa 8.9.2016 v Trnave a 21.9.2016 v Štúrove. Registrovať sa môžete na webovej stránke programu: www.skhu.eu.

V prípade záujmu o poskytnutie informácií ohľadom Informačných dní, Programu spolupráce Interreg a predkladania žiadostí v rámci vyhlásenie výzvy, resp. v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte mailom na adrese katarina.vargova@region-bsk.sk  alebo na tel. č. 02/48 264 251 alebo 0948 853 036.

Info deň BA - pozvánka.pdf (318696)

S pozdravom,

Ing. Katarína Vargová

Regionálny Informačný bod pre

Program spolupráce Interreg V-A SK-HU

 

Bratislavský samosprávny kraj

Oddelenie riadenia projektov

Poštová adresa: Sabinovská 16, P.O. Box 106

Sídlo: Sabinovská 12

820 05 Bratislava 25

Tel.: 02/48 264 251

Mob.: +421 948 853 036

katarina.vargova@region-bsk.sk

www.region-bsk.sk