„INFORMAČNÝ DEŇ“

04.06.2014 10:51

Tematické centrum mládeže (TCM) pre Nitriansky kraj Vás pozýva na

INFORMAČNÝ DEŇ

ktorý sa uskutoční dňa

 11.6. 2014 na Nástupišti 1-12 (podchod autobusovej stanice), Topoľčany v čase od 10:00 do 13:00

       Rámcový program:

  1. Činnosť Tematického centra mládeže pre Nitriansky kraj
  2. Národný projekt PRAKTIK - základné informácie, možnosti zapojenia sa
  3. Praktické ukážky vzdelávania z národného projektu PRAKTIK
  4. Prezentácia aktuálne prebiehajúcich výziev, programov a projektov v oblasti práce s mládežou v NR kraji
  5. Prezentácia návrhu Siete Nitrianskeho kraja v oblasti práce s mládežou
  6. Prezentácia akcií, ktoré zastrešuje ICM Topoľčany a o možnostiach ako sa zapojiť
  7. Diskusia

Vašu účasť na informačnom dni, prosím, potvrďte emailom alebo telefonicky (kontakt je uvedený nižšie)
do 10.06.2014 Mgr. Martinovi Vyšňovi.

Tešíme sa na stretnutie s Vami. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom kontaktu mailom na martin.vysna@iuventa.sk alebo telefonicky: 0944 523 593.

Podujatie sa uskutoční v spolupráci s ICM Topoľčany a OZ Nástupište 1-12.

Pozvanka_info_den_Topolcany_11 6 2014.doc (417792)