Informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11

15.04.2016 13:56

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravujú pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok informačný seminár k vyhláseným výzvam zameraným na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

Predpokladaný termín konania seminára: 16. týždeň

Bližšie informácie budú čoskoro zverejnené na webových sídlach Operačného programu Kvalita životného prostredia (www.op-kzp.sk) a Slovenskej agentúry životného prostredia (www.sazp.sk).