Informačný seminár: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

27.11.2015 12:35

Pozývame Vás na informačný seminár Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov: Podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 - 2020, kde sa dozviete ako vypĺňať žiadosť o nenávratný finančný prostriedok (50 000 € na jedného mladého poľnohospodára) a ako zostaviť podnikateľský plán, ktorý je povinnou prílohou k tejto žiadosti. 

Seminár sa bude konať v priestoroch Agroinštitútu Nitra, štátny podnik dňa 27. novembra 2015 od 9.00 hod.

Organizátorom seminára je Agroinštitút Nitra, štátny podnik, ktorý Vám poskytne i bližšie informácie.