Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA

25.11.2016 12:33

v súvislosti s propagovaním vyhlásenej výzvy na podporu celoživotného vzdelávania s názvom Nediskvalifikuj sa!, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR ako gestor PO Vzdelávanie OP Ľudské zdroje – sú pripravené informačné semináre v 4 mestách v rámci SR. 

Odkaz na časť webového sídla MŠVVaŠ SR,  kde je výzva aj s prílohami zverejnená:

https://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/

5. 12. 2016        Bratislava (Mercure Bratislava Centrum Hotel, Žabotova 2, Bratislava)
6. 12. 2016        Zvolen (Hotel Tenis, Neresnická cesta 13, Zvolen - Pod Dráhy)
7. 12. 2016        Žilina (Holiday Inn, Športová 568/2, Žilina )
8. 12. 2016        Košice (Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice)

PROGRAM
09:45 – 10:00     Registrácia
10:00 – 10:30     Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení žiadatelia,...)
10:30 – 11:00     Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu
11:00 – 11:30     Merateľné ukazovatele
11:30 – 11:50     Prestávka
11:50 – 13:00     Diskusia
13:00                 Záver seminára


Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online prihlasovacieho formulára najneskôr do 30.11.2016

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁRE