Informačný seminár "Prístup LEADER v období 2014-2020"

26.02.2014 13:12

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár "Prístup LEADER v období 2014-2020", ktorý sa uskutoční dňa 12. marca 2014 v obci Uhrovec v priestoroch obecného úradu. V priebehu seminára budú poskytnuté informácie o miestnych akčných skupinách, verejno-súkromných partnerstvách, prístupe LEADER v novom programovacom období, skúsenosti z implementácie ISRÚ, chodu MAS a projektov spolupráce pre ich využitie v novom programovacom období 2014 - 2020. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie.
 

Dokumenty na stiahnutie