Informatívna správa z 11. ročníka výstavy Regióny Slovenska 2013

03.09.2013 11:35

Súčasťou výstavy Agrokomplex boli aj: 8. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat, 11. ročník výstavy vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov – Regióny Slovenska, 20. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy spotrebného tovaru – COOPEXPO, 8. ročník výstavy Obnoviteľné zdroje energie, 16. ročník kontraktačno-predajnej výstavy malých a stredných podnikateľov – Živnostenské trhy.

Počas všetkých štyroch dní bol zabezpečený bohatý sprievodný program. V pavilóne F bola tematická výstava „Na potulkách našim vidiekom“. V areáli výstaviska malo Slovenské poľnohospodárske múzeum pripravený zaujímavý program ako „Traktorparáda“, „Senobranie“ a „Kosenie lúk“. V pavilóne M2 prebiehali Farmárske trhy, kde vystavovatelia predávali svoje domáce výrobky rôznych druhov. V pavilóne M4 boli pripravené Dožinky a Stonexpo. Na veľkých ukážkových políčkach boli pripravené pre návštevníkov „Dni poľa“. Pred výstaviskom Agrokomplex na veľkom parkovisku sa návštevníci mohli zastaviť pri Chrenovských stánkoch a na akcii Celoslovenské dožinkové slávnosti.

Nitriansky samosprávny kraj prezentoval svoj región, obce, mestá, vinárstvo, tradičné remeslá, prírodné krásy ako aj možnosti agroturistiky vo svojej expozícii v pavilóne M1 v rámci 11. ročníka výstavy vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov „ REGIÓNY SLOVENSKA 2013“. Na ploche 100 m² sa okrem Nitrianskeho samosprávneho kraja predstavilo a prezentovalo ďalších 12 subjektov: zahraniční partneri z maďarskej Župy Komárom- Esztergom a zo Župy Veszprém, výrobca značkových destilátov Delicia Destileria, s.r.o. z Holanova, Thermal Kesov, Mydláreň Ilúzia z Pukanca, pani Mária Dičérová z Močenku so svojím umeleckým drôtovaním a pani Anna Soroková so svojimi háčkovanými výrobkami a košíkmi z pedigu, obec Prašice, Autokemping Duchonka, debnár Ladislav Hruškovič z Pukanca a Nitrianska kráľovská vínna cesta. Návštevníci mohli v našej expozícii ochutnať kvalitnú kávu od firmy Veronia coffee - F.M.S. Invest s.r.o. z Nitry a vypočuť si krásne tóny fujary, na ktorej zahral Ing. Alexander Králik.
Návštevníkov výstaviska mohli do pavilónu M1 pritiahnuť vystúpenia rôznych súborov na centrálnom pódiu Národnej siete rozvoja vidieka. V piatok a v nedeľu vystúpili folklórne súbory zabezpečené Nitrianskym samosprávnym krajom. V piatok vystúpil folklórny súbor Dolina a Dolinôčka, kde dospelí a deti predstavili svoje tanečné a spevácke umenie na ľudovú nôtu a v nedeľu folklórny súbor Močenčanka, ktorí predviedli svoje spevácke a umelecké vystúpením na krosnách.

Nitriansky samosprávny kraj privítal vo svojej expozícii viacero významných osobností: ministra školstva Dušana Čaploviča, predsedu NSK Milana Belicu, predsedu ZMOS a primátora Jozefa Dvonča a podpredsedu NSK Juraja Horvátha, riaditeľku Úradu NSK Helenu Psotovú, rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Petra Bielika. Medzi návštevníkmi expozície NSK boli aj zahraniční hostia - zástupcovia partnerských regiónov: z ukrajinskej Kirovohradskej oblastnej štátnej administrácie prvý podpredseda oblastnej administrácie Viktor Serpokrylov, vedúca odboru hospodárstva a obchodu regiónu Svitlana Lobanova, predsedníčka Kirovohradskej regionálnej obchodnej a priemyselnej komory Iryna Saienko a výkonný riaditeľ Skolivskej mäsovýroby Vitalii Ivaniuk, z maďarskej Župy Komárom - Esztergom pán György Popovics – predseda samosprávneho kraja, pán Zoltán Balogh – predseda Agrárnej komory župy Komárom – Esztergom, pán Daniel Zoltay – tajomník maďarskej Obchodnej a priemyselnej komory, pani Zuzana Andrássy – tajomníčka EZÚS Rába- Dunaj- Váh.
Počas výstavy sa konalo v expozícii NSK aj zasadnutie Komisie zahraničných vzťahov a cestovného ruchu.

Ing. Jela Galková
Oddelenie cestovného ruchu
Odbor zahraničných vzťahov a cestovného ruchu

 

 

Zdroj: unsk