Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2014

02.02.2015 11:30

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 2. februára 2015 ôsmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2014".

 W__INOVA_CIN_r2012_logoB.jpg

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:
  1. Výrobková inovácia,
  2. Technologická inovácia,
  3. Inovácia služby (netechnologický proces);

Podmienky účasti v súťaži:

• Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky.

• Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2014.

• Súťažiaci by mal preukázať prvé skúsenosti s účinkom inovácie.

• Kompletne vyplnenú prihlášku  je potrebné zaslať najneskôr do 10. apríla 2015 na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

Zaslaním prihlášky súťažiaci potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže.

 

V každej kategórii budú ocenené riešenia, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Získajú finančnú odmenu v hodnote 7 000 €, 5 000 € a 3 000 €.

 

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 19. mája 2015 v rámci 22. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

 

Informácie o minulých ročníkoch súťaže Inovatívny čin roka sú k dispozícii na stránke SIEA v sekcii Inovácie a na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v sekcii Inovácie.