Interný tím digitálneho vzdelávania mieri do regiónov.

23.08.2013 11:48
Ústav informácií a prognóz školstva, ktorý realizuje národný projekt do prvej polovice decembra 2015, plánuje prostredníctvom pracovných zmlúv vytvoriť honorovanú spoluprácu s minimálne 800 učiteľmi z celého Slovenska. Ich úlohou je vypracovanie minimálne 12 800 scenárov digitálnych vzdelávacích objektov v 11 všeobecno-vzdelávacích predmetoch, ktoré sú členené na témy. Na mzdy pre učiteľov je v rozpočte národného projektu viac ako 8,6 milióna eur. Koncom augusta prebehnú tri koordinačné stretnutia s učiteľmi v regiónoch. Tieto stretnutia sú určené učiteľom, ktorí už sú zapojení do národného projektu, učiteľom, ktorí aktívne tvoria námety pre digitálne vzdelávacie objekty, učiteľom, ktorí ešte váhajú či sa zapojiť, ale aj učiteľom, ktorí sa len chcú dozvedieť viac o národnom projekte a digitálnom vzdelávaní.
 
26.8.2013
11:00
Banská Bystrica
Radnica, Námestie SNP 1, Cikkerova sieň, 3. poschodie, max. počet účastníkov 160
27.8.2013
11:00
Prešov
Mestský úrad, Jarková 24 , veľká zasadačka, 1. poschodie, max. počet účastníkov 96
28.8.2013
10:00
Košice
CVČ, elokované pracovisko Domino, Popradská 86,max. počet účastníkov160
 
Na týchto stretnutiach budú môcť učitelia diskutovať s odbornými aj administratívnymi pracovníkmi národného projektu o aktuálnych otázkach a nejasnostiach ohľadom spolupráce, o vypisovaní pracovných výkazov a ďalších témach. „Nováčikovia“ sa dozvedia viac o tom, ako si môžu tvorbou scenárov pre DVO privyrobiť, o digitálnom vzdelávaní a podobne.
Prihlasovať sa na tieto stretnutia môžu učitelia individuálne alebo v skupinách cez registračný formulárdo naplnenia priestorových kapacít:.
Jednoduchá online registrácia pre aktívnych učiteľov je stále otvorená na komunitnom portáli www.digitalnevzdelavanie.sk, kde je zároveň zverejnený aj katalóg tém na spracovanie.
Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Spolu s Planétou vedomostí a ďalšími projektmi je súčasťou programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR DIGIPEDIA2020, ktorý bol spustený za účelom modernizácie rezortu školstva v oblasti informatizácie a digitalizácie. Informácie o tomto programe sa nachádzajú na www.digipedia.sk.