Interreg CENTRAL EUROPE Programme 2014-2020

13.02.2015 13:10

Pre veľký záujem Úrad vlády zorganizuje:

Druhý národný informačný deň
Interreg CENTRAL EUROPE Programme 2014-2020

ktorý sa uskutoční dňa

12. marca 2015 o 9:00

v priestoroch Úradu vlády, miestnosť 004, Nová budova (vchod z Leškovej ulice).

REGISTRÁCIA

Ak máte záujem zúčastniť sa na druhom informačnom dni zaregistrujte sa uvedením svojho mena, inštitúcie, emailu a telefónneho čísla na adrese: danube@vlada.gov.sk.

Budú Vám poskytnuté základné informácie o programe a konkrétne informácie k 1. výzve programu, ktorá bola otvorená 12. februára 2015.

Tešíme sa na Vašu účasť.
 

Hľadáte projektových partnerov pre nový projekt v rámci programu? Riadiaci orgán zverejnil databázu návrhov projektov (Project Ideas Database), kde sa môžete pripojiť k vznikajúcemu projektu ako projektový partner alebo viete vložiť svoj návrh projektu za účelom hľadania projektových partnerov. 

https://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database/
 

Potenciálni záujemcovia o predloženie projektu, ktorí hľadajú projektových partnerov z iných partnerských krajín nás tiež môžu kontaktovať na danube@vlada.gov.sk. Vaša projektová idea bude zaradená do databázy plánovaných projektov. V prípade, že sa chcete zapojiť do projektu, kde vedúci partner už vytvoril projektovú ideu, pošlite nám svoj záujem, prípadne oblasť, v ktorej pôsobíte.

RIADIACI ORGÁN

Department for EU-Strategy and Economic Development
Mesto Viedeň
Schlesingerplatz 2-4
A-1080 Wien
Ms. Christiane Breznik - Head of Unit
Email: christiane.breznik@wien.gv.at

SPOLOČNÝ SEKRETARIÁT

Joint Technical Secretariat
Kirchberggasse 33-35/11
A-1070 Vienna, Austria
Phone: +43 1 8908 088 – 240
Fax: +43 1 8908 088 – 2499
Email: info@central2013.eu
Mr. Luca Ferrarese - Head of Secretariat
Email: luca.ferrarese@central2013.eu

NÁRODNÉ KONTAKTNÉ MIESTO V SR

Úrad vlády Slovenskej republiky
Odbor prierezových priorít
danube@vlada.gov.sk