...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

IROP a RIÚS 2014 - 2020

27.06.2014 10:36

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program (IROP) definovali model regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS) na úrovni NUTS 3, v ktorom vyššie územné celky plnia úlohu gestora prípravy a implementácie RIÚS. Ide o plánovací a realizačný nástroj pre aplikáciu integrovaného prístupu k územnému rozvoju v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) na roky 2014 – 2020.
SO/RO pre ROP ako koordinátor technicko-organizačného zabezpečenia prípravy RIÚS informuje o jeho tvorbe ako aj súvisiacich dokumentoch v novom programovom období na svojom webovom sídle.
Bližšie informácie sú zverejnené na:

https://web.unsk.sk:8080/showdoc.do?docid=11941