Jesenná hospodárska prognóza 2014

10.11.2014 14:24

V najbližšej dobe Európska komisia očakáva pomalý návrat mierneho hospodárskeho rastu s veľmi nízkou infláciou. Podľa najnovšej prognózy Komisie sa podmienky na trhu práce v EÚ zlepšujú len pomaly.

jednoeurová minca

Európska komisia vo svojej jesennej hospodárskej prognóze očakáva na zvyšok tohto roka slabý hospodársky rast ako v EÚ, tak aj v eurozóne. Predpokladá sa, že rast reálneho HDP celkovo dosiahne v EÚ 1,3 %, v eurozóne 0,8 % a na Slovensku 2,4 % v roku 2014. Očakáva sa, že v priebehu roku 2015 sa v dôsledku zlepšenej situácie v oblasti zahraničného a domáceho dopytu rast v EÚ zvýši na 1,5 %,  v eurozóne na 1,1 % a v SR na 2,5 %. Posilnenie finančného sektora ako aj nedávne štrukturálne reformy by mali priniesť ovocie a zvýšiť hospodársku činnosť v roku 2016 na 2,0 % v EÚ, v eurozóne na 1,7 % a u nás na 3,3 %.

Hospodárske oživenie

Hospodárske oživenie, ktoré sa začalo v druhom štvrťroku 2013, zostáva krehké; ekonomická dynamika je v mnohých členských štátoch naďalej slabá. Dôvera je nižšia ako na jar; odráža zvýšené geopolitické riziká a menej výhodné svetové hospodárske vyhliadky. Napriek priaznivým finančným podmienkam je výhľad na rok 2015 charakterizovaný pomalým hospodárskym oživením. Toto je odrazom postupného zmierňovania dedičstva krízy s ešte stále vysokou nezamestnanosťou, vysokou zadlženosťou a nízkym využitím kapacít.

Klesajúca miera nezamestnanosti

Miera nezamestnanosti sa z vysokej úrovne znížila iba mierne. Keďže sa očakáva, že hospodársky rast bude postupne silnieť, významnejšie zlepšenia na trhu práce by sa mali objaviť až v roku 2016, kedy by mala miera nezamestnanosti klesnúť na 9,5 % v EÚ, 10,8 % v eurozóne a 12,1 % na Slovensku.

Jyrki Katainen, podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Hospodárska situácia a situácia na trhu práce sa nezlepšujú dostatočne rýchlo. Európska komisia je odhodlaná využiť všetky dostupné nástroje a zdroje na zvýšenie hospodárskeho rastu a zlepšenie zamestnanosti v Európe. Predložíme investičný plán vo výške 300 miliárd EUR zameraný na naštartovanie a udržanie hospodárskeho oživenia. Urýchlenie investícií je základným pilierom hospodárskeho oživenia."

Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, povedal: „Nejestvuje jediná a jednoduchá odpoveď na výzvy, ktorým čelí európska ekonomika. Musíme byť aktívni v troch oblastiach: ide o dôveryhodné fiškálne politiky, ambiciózne štrukturálne reformy a tak prepotrebné investície – verejné aj súkromné. My všetci – v Bruseli, v hlavných mestách členských štátov a v regiónoch – musíme prevziať svoj diel zodpovednosti s cieľom dosiahnuť vyšší rast a priniesť skutočný impulz pre zvyšovanie zamestnanosti našich občanov.“

Zdroj: ec.europa.eu