Juvenes Translatores 2013

02.09.2013 14:14

 

Nenechajte si ujsť príležitosť a zapojte sa do obľúbenej prekladateľskej súťaže EÚ pre stredoškolských študentov.

Logo súťaže Juvenes Translatores
 

 Opäť je tu čas, keď sa stredné školy môžu na adrese ec.europa.eu/translatores prihlásiť do každoročnej prekladateľskej súťaže EÚ pre stredoškolských študentov „Juvenes Translatores“. Registračné obdobie uplynie 20. októbra a online prihláška je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ, medzi ktorými sa prvýkrát objaví aj chorvátčina.

Samotná súťaž sa v tomto svojom už siedmom roku uskutoční 28. novembra, a to vo všetkých vybratých školách v tom istom čase. Je určená žiakom všetkých národností, ktorí sa narodili v roku 1996. Žiaci (2 až 5 z každej vybratej školy) si môžu vybrať, v ktorej z 552 jazykových kombinácií 24 úradných jazykov EÚ preložia jednostranový súťažný text.

Súťaže sa tento rok môže zúčastniť 760 škôl z celej EÚ, ktoré sa náhodným výberom určia spomedzi všetkých prihlásených. Zo Slovenska sa súťaže aj v tomto roku bude môcť zúčastniť 13 škôl. Pokiaľ ide o jazyky, zo skúseností z minulých rokov vyplýva, že naši žiaci najčastejšie siahajú po angličtine, z ktorej prekladajú do slovenčiny. Nechýbali však ani preklady z nemčiny, španielčiny, francúzštiny, maďarčiny a češtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do maďarčiny.

Rok 2013 je Európskym rokom občanov, takže tohtoročný text na preklad sa zameria na občianstvo EÚ a výhody z neho plynúce pre ľudí ako jednotlivcov, spotrebiteľov, obyvateľov, študentov, pracujúcich alebo politicky činných. Texty budú hodnotiť prekladatelia Európskej komisie, ktorí z každej krajiny vyberú jedného víťaza. Víťazov potom pozveme do Bruselu, aby si v apríli 2014 prevzali ocenenia.

Pravidlá, víťazné preklady z uplynulých ročníkov, fotogalérie a  ďalšie zaujímavé informácie nájdete vo webovom sídle súťaže: ec.europa.eu/translatores

 

Súvisiace odkazy