KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo

29.11.2016 12:55

 Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov - EACEA 40/2016 v rámci programu Erasmus+ (centralizované projekty) „KA3 - Partnerstvá v oblasti OVP - podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo" (2016/C 384/06). Uzávierka bude 17. januára 2017

Viac info [SK, pdf, 410 KB]

Zdroj: SAAIC